top of page

FAQ

Här har vi sammanfattat de vanligaste frågorna vi fåt både av besökare och medlemmar. Ni kan alltid rikta frågor till oss per mail eller samtal.

Kan jag förlänga presentkorten?

Om du fått ett Citygruppen-presentkort vi gåva och sista användnings-dagen redan utgått, kan du kontakta personalen och se om det går att förlänga. Kort som utgått mer än 2 år efter köpet går tyvärr inte att förlänga

2

Vårt företag vill bli medlem, vad kostar det?

Citygruppen är en förening, som arbetar för ett levande centrum. Företag, föreningar och centrala bostadsbolag kan bli medlemmar. 

Vi uppbär en medlemsavgift av alla medlemmar, dessutom har vi en samarbets-avgift och en avgift för mottagande av presentkort. I Samarbets-avgiften ingår alla medlemsförmåner och är räknas ut från företagets egna omsättning. För att få mer information om avgifterna kan ni kontakta personalen.

3

Får vem som helst komma till torget och sälja?

Vem som helst kan komma och sälja på torget, avgifterna finns på fliken "tjänster->försäljningsplatser". Försäljaren ansvarar själv för sina varor och tillstånd. Vill man stå mer än en dag bör man kontakta personalen i god tid, samt om man behöver ström. 

4

Varför ordnas inte måndagstorgen varje vecka?

De senaste somrarna har intresset för måndagstorg minskat, både på antalet besökare och försäljare. Vi lyssnade på feedback från de försäljare och besökare som kom, och prövar med ett koncept där vi har första måndagen i månaden ett sommartorg, där vi har loppis, program för barn och musik. Till loppiset som ordnas på Rådhussidan av torget behövs eget bord, och en plats kostar 5€.

sommartorg 2.jpeg

Ställ frågor till Citygruppen

Vi svarar gärna på frågor och tar emot feedback kring vår verksamhet. Tillsammans gör vi vårt centrum levande och attraktivt. 

bottom of page