top of page

JEPPIS FUN FACTS

JEPPIS FUN FACTS

JEPPIS FUN FACTS

JEPPIS FUN FACTS

JEPPIS FUN FACTS

JEPPIS FUN FACTS

JEPPIS FUN FACTS

JEPPIS FUN FACTS

JEPPIS FUN FACTS

1.

Jakobstad erbjuder ca 11 000 arbetsplatser 

2.

2018 var Jakobstad Finlands mest livskraftiga stad

4.

Jakobstad är den enda staden i Finland som erbjuder språkbad för de båda inhemska språken i en egen skolbyggnad. 

5.

Jakobstadsdagar är den största stadsfestivalen i Österbotten som erbjuder mestadels gratis program

 • Jeppis = Jakobstad

 • Jörski = Korv Görans grill

 • Tupis = Tobaksmagasinet

 • Halpis = HalpaHalli

 • Cittari = Citymarket

 • Mäkken = McDonald's

 • Snelkku = Snellmans köttfabrik

 • Etis = Etelänummi skola

 • V-by = Vestersundsby

 • Lagis = Lagmans skola

 • Mellen = Melody, nattklubb

 • Netti = Black Sheep, pub 

 • Köttdisken = avsats framför Halpa-Halli

 • Peed = cykel

 • Lenu = hal

 • Ruku = dålig 

 • Boode = butiken

 • Tä heim = där hemma

 • Pp = Prisma parkering

 • Gaturally = köra runt i staden på kvällstid, (70-90tals fenomen)

 • Passagen = utrymme mellan gågatan och rådhusgatan

 • Parantesen = björkalén man kör genom mär man anländer till centrum söderifrån

 • Pöllu =galen, tokig

 • Lenkki = joggingtur

 • Febis = Fäboda

PRATA SOM EN JEPPISBO

Historia och fakta om Jakobstads byggnader

Historia och fakta om Jakobstads byggnader

Historia och fakta om Jakobstads byggnader

bottom of page